Joke

LI QIAOZHI
JOKE

Behind the scenes of Joke

KINEFINITY MINI4K
RODE VIDEOMIC PRO

使用RØDE设备

VideoMic Pro

LI QIAOZHI

LI QIAOZHI - DIRECTOR

TANG YUHAN - DoP

JIAO JIAO - PRODUCER